Wednesday, 14 September 2011

Đại gia và những kiểu nhậu “độc”

Bài trên Tuổi Trẻ

Dân Miền Tây về khoản này thì thiệt là có nhiều sáng tạo.

No comments: