Thursday, 31 March 2011

Vụ Vietnam Airlines bị kiện: Tòa dân sự Paris bác đơn của nguyên đơn

Vụ Vietnam Airlines bị kiện: Tòa dân sự Paris bác đơn của nguyên đơn

Vậy là chắc đã kết thúc vụ kiện xuyên thiên niên kỷ của VNA :))

No comments: