Tuesday, 29 March 2011

VFA: Chuyển hình thức đầu tư không chỉ dựa vào Vn-Index

Hiện tiền mặt tại quỹ chiếm đến 70%. VFA đang tối ưu khoản tiền mặt dựa trên công cụ tiền tệ: cho vay ngân hàng.

:)) Cash 1 đống, cho nên TTCK vẫn còn chờ.

No comments: