Friday, 4 March 2011

Trần lãi suất huy động 14%

Ngân hàng không được nâng lãi suất quá 14%/năm

Khi nào nhà thống đốc sẽ lại nhận quảng cáo lãi suất 17% :))

No comments: