Saturday, 26 March 2011

HAGL: Mở cánh cửa vào TTCK Luân Đôn

Mở cánh cửa vào TTCK Luân Đôn

Làm GDR thì đỡ phải half-year report và không phải tuân thủ nhiều code trong đó có corporate governance code. Nhưng mà vẫn phải có EU-IFRS equivalent.

No comments: