Tuesday, 29 March 2011

Các cựu thống đốc phát biểu

Bây giờ thử mở một mục ghi nhận các cựu thống đốc phát biểu gì.

TS Cao Sỹ Kiêm: Vài ngân hàng làm sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ…

No comments: