Tuesday, 29 March 2011

Thuế CK

''Kỹ thuật đánh thuế chứng khoán chưa ổn'' - Tiến sỹ Quách Đức Pháp, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế

No comments: