Wednesday, 2 March 2011

TBT Nguyễn Anh Tuấn của Vietnamnet từ chức

Tổng biên tập Vietnamnet từ chức.

Xong xuôi.

No comments: