Tuesday, 22 March 2011

David Dapice: Vietnam’s spiral of credit and devaluation

Trên Viet-studies, TS Trần Hữu Dũng links tới bài này

----------------

Không mới nhưng có những câu bình luận mà nhiều người VN né tránh nói ra.

No comments: