Tuesday, 1 March 2011

Phát biểu thống đốc Tây & Ta

FED Chairman bảo: Commodity rises sẽ không làm lạm phát tăng đáng kể.

Thống đốc của VN bảo: Giảm tín dụng, chứng khoán, bất động sản sẽ không bị sốc.

Mục tiêu của FED là duy trì bơm tiền ra, mục tiêu của NHNN là giảm tăng tín dụng và cung tiền, 2 chính sách ngược nhau, 2 người phải đưa ra quan điểm bảo vệ khác nhau, trấn an những đối tượng khác nhau trong những nền kinh tế có bối cảnh khác nhau.

Nhưng có 1 điểm chung: Hai bác đều bị dân 2 nước complain tùm lum, làm thống đốc thiệt khổ.

No comments: