Thursday, 3 March 2011

Thuế Thu Nhập Cá Nhân mới

Có thể nâng mức khởi điểm chịu thuế TNCN lên 10 triệu đồng

Thu nhập tại nước ngoài cũng phải nộp thuế TNCN

No comments: