Wednesday, 2 March 2011

Đường sắt cao tốc TQ:tham nhũng và nợ nần

Trung Quốc xây kênh đào Panama "bằng sắt"

Trung Quốc "ngập" trong nợ vì đường sắt cao tốc

Don't worry, just domestic debt!

Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc có 10 nhân tình

Hé lộ vụ tham nhũng của Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc

No comments: