Friday, 18 March 2011

Phí "bôi trơn" ảnh hưởng nghiêm trọng tới FDI

Chấm điểm cho năng lực điều hành kinh tế các tỉnh của Việt Nam, các doanh nghiệp FDI cũng than phiền, chi phí bôi trơn là vấn đề nghiêm trọng nhất. Giờ đây, ưu đãi thuế, lao động rẻ không còn đủ sức níu kéo nhà đầu tư FDI đến Việt Nam.

... rất đáng lưu tâm khi các doanh nghiệp FDI lại ít chọn doanh nghiệp trong nước làm thầu phụ, hợp tác và tới 54% hàng hóa và dịch vụ trung gian được các doanh nghiệp này mua ở bên ngoài, sau đó, họ lại xuất khẩu ra nước ngoài.

... điều đó có nghĩa, tác động lan truyền từ FDI vào nền kinh tế Việt Nam là rất thấp.

No comments: