Tuesday, 8 March 2011

Người Việt ở nước ngoài lấy tên Tây

1 bài chắc chắn nhiều người có hứng thú đọc bài và đọc cả comment.

Có 1 thực tế khác là người VN ở VN cũng lấy tên Tây đó thôi mà. Tự do mờ, nhưng rồi bà con vẫn lấy đó làm đề tài thôi.

No comments: