Saturday, 19 March 2011

Người Việt Nam phản hồi về chuyện Nhật Bản

Nguyễn Quang Lập: Dân mình rõ xấu hổ

Một số người Việt Nam phản ứng lại: “Con tôi cũng sẽ hành động như cậu bé Nhật 9 tuổi...”

--------------

Tui thì ... neutral. Về phương diện social science research, trong tình huống nào đó, chúng ta có thể có bounded rationality.

No comments: