Wednesday, 30 March 2011

Hanoi’s Underground Capitalism

Hanoi’s Underground Capitalism - Link from Viet-studies

Bài có nhiều câu thiệt đáng chú ý. Đọc để coi người nước ngoài nhìn và hiểu VN ra sao.

No comments: