Tuesday, 29 March 2011

Lưỡng nan chính sách tiền tệ

2 tin này đăng gần nhau trên Cafef, đọc rất thấy tội nghiệp NHNN:

Lãi vay 13% đã là quá cao với doanh nghiệp

Tăng dự trữ bắt buộc: Không nên trì hoãn

Làm sao thắt chặt tiền tệ mà lãi suất có thể không cao? CÓ, ĐÈ ĐẦU NGÂN HÀNG RA BẮT GIẢM LỢI NHUẬN. :)) KIDDING, nhưng mà nói thiệt là UK mới đè đầu bank ra hù dọa chút ít. Bank nó cũng mới hù lại là làm quá nó dọn HQ ra khỏi London :)))

----------------------

Đây là lúc cần những theory mới. Bà con vẫn đang cãi nhau, từ politicians tới academics, từ governments tới businesses, và dân nghèo vẫn chịu khổ.

No comments: