Tuesday, 22 March 2011

Các bài viết về thị trường vàng

Dạo này có nhiều bài viết quan trọng về thị trường vàng nên ngồi collect lại từ từ.

Có hay không “vàng ảo”? - TRẦN TRỌNG QUỐC KHANH - Tác giả bài viết là Giám đốc Trung tâm Vàng Ngân hàng Á Châu (ACB) => lâu lâu cần có người give a wake-up call với giới báo chí để đừng lạm dụng từ ngữ quá. :)

Một mô hình mới cho thị trường vàng?

No comments: