Tuesday, 29 March 2011

Earnings surprise

KAC: ‘Gây shock’ với lợi nhuận sau kiểm toán giảm 37,6%

NVT: "Quán quân" lợi nhuận sau kiểm toán giảm tới 62%


Báo cáo kiểm toán: ‘Shock’ với những con số giảm trên 20%Nói chung có thể build 1 chỉ số là earnings surprise before auditing và after auditing để coi nhóm CP nào là có nhiều Earnings Surprise hơn cả.

No comments: