Monday, 7 March 2011

Chợ đôla Hà Nội ngừng giao dịch

Phải nói chính xác là "tạm ngừng"

Đại diện một cửa hàng tại Hà Nội giải thích từ hôm 4/3, thị trường bắt đầu xuất hiện một số tin đồn gây bất lợi cho người kinh doanh đôla tự do. Có nơi thì cho biết Ngân hàng Nhà nước bắt đầu đợt kiểm tra ngặt nghèo đối với các điểm thu đổi ngoại tệ. Giới kinh doanh đôla liên tục rỉ tai nhau về kết quả các cuộc họp của nhà quản lý xung quanh vấn đề này.

Ngoài ra, nhiều chủ kinh doanh khác cho biết cũng có nghe thông tin công an đã vào cuộc để thanh kiểm tra các điểm thu đổi, xem có nơi nào làm ăn trái với quy định hay không.


Tại sao là Hà Nội? Vì Hà Nội gần người làm chính sách, nên dễ có ... tin hành lang!

No comments: