Wednesday, 16 March 2011

Nhật Bản trong thảm họa

Thật tình thì vì mình đang không tận mắt chứng kiến nên những gì thấy báo chí và người khác viết về Nhật mình cũng chỉ có thể copy lại và để trên này, nhận định thế nào thì tùy người đọc.

Chủ yếu mình nghĩ là cái gì mình tận mắt thấy còn chưa chắc là sự thật, cái gì mình đọc được nghe được, đều nên thận trọng xét đoán và không nên đưa ra bất kỳ kết luận gì về cái mình không biết gì (sup tui hay bảo tui tương đối skeptical và ổng thích như vậy!).

Nhiều báo chí Việt Nam đăng nhiều bài cho thấy người Nhật đáng tôn trọng và ngưỡng mộ ở nhiều góc độ bình thường trong cuộc sống. Một số người viết bài viết dựa vào báo chí nước khác về Nhật, một số làm cảm nhận tại ngay nước Nhật.

Tại sao không có cướp bóc, hỗn loạn ở Nhật Bản

Người Việt ở tâm chấn về đến Tokyo

Người Nhật vật lộn sau thảm họa

Nhật Bản: Một đất nước thật sự vĩ đại - Nguyễn Đình Đăng's blog

Trong khi đó một số tờ báo nước khác nhắm vào những vấn đề to tát hơn và với một cái nhìn ít respected hơn đối với giới lãnh đạo Nhật.

Flaws in Japan’s Leadership Deepen Sense of Crisis

Anger over Japan nuclear exodus

Krugman: Meltdown Macroeconomics => ăn theo sự kiện lớn :))

Life and business go on; so I guess we have to talk about the economic impact of the Fukushima nightmare.
Cuối cùng, bạn tui ở Nhật vẫn có đứa đang chơi Facebook!

No comments: