Tuesday, 29 March 2011

Chuyện về trái phiếu chuyển đổi

SSI có sử dụng hiệu quả 2,000 tỷ đồng TPCĐ “hụt”?

-----------------

Cách dùng từ "hụt" thiệt là lạ. Option chuyển đổi nhà đầu tư không thực hiện thì thôi chớ. Cơ bản là không huy động thành công thêm thông qua convert thì giống như đi vay nợ trả ngân hàng tới hạn thì trả thôi. Dùng từ "hụt" hơi "kêu".

No comments: