Sunday, 2 May 2010

Tập đoàn nào thua lỗ nặng nề nhất 2009

http://cafef.vn/20100421105454275CA32/tap-doan-nao-thua-lo-nang-ne-nhat-tai-my-nam-2009.chn

Có GMAC, Citi, AIG, Symantec, và 2 con cưng chính phủ Mỹ!

No comments: