Saturday, 8 May 2010

Tiền tệ - chính sách: Tui nói giá không tăng sao mà nó cứ tăng vậy!

http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/That-tien-te-qua-manh-doanh-nghiep-gap-kho/20105/91858.datviet

“Khi tôi đi tiếp xúc cử tri, họ hỏi Chính phủ bảo không tăng giá, sao giá xăng dầu và một số mặt hàng khác vẫn tăng? Chính phủ nên trả lời cử tri câu hỏi này”, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị. => Cp: làm sao tui biết, hỏi mấy ông tăng giá đó!

Mặc dù theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, dư nợ Chính phủ vẫn nằm trong giới hạn an toàn nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai vẫn tỏ ý băn khoăn vì con số này đã tiệm cận đến mức không an toàn. “Phải chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương trình nợ và quản lý nợ trung và dài hạn để đảm bảo vững chắc an ninh tài chính quốc gia”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói.

No comments: