Sunday, 23 May 2010

Khó bắt lỗi thao túng giá!

http://cafef.vn/2010052009146419CA31/viec-bat-loi-thao-tung-gia-la-mot-viec-lam-qua-kho.chn

-------------------------

Khỏi bắt, khỏe!

-------------------------

http://cafef.vn/20100525013114559CA31/bao-dong-tinh-trang-cong-khai-lam-gia-chung-khoan.chn

Đó trả lời rồi nè, khó lắm!

No comments: