Thursday, 27 May 2010

Ai buồn đọc giải trí - Nhứt là các chị em!

http://christinewhelan.com/blog

Thấy bạn Annie Phan Giao Chi nhắc tên 1 cuốn sách nên nhớ tới cái blog này của Whelan! Lần đầu biết tới blog này là qua search ... Sarah Palin cũng lâu lâu rồi!

No comments: