Friday, 7 May 2010

Contangion effect - Flight to quality!!!

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aOqu0AXxXvLU

Có thể coi video trong trang này:

Parker on ECB Policy, U.K. Election

http://www.businessweek.com/news/2010-05-05/greek-bonds-decline-german-yield-at-record-low-on-debt-concern.html

The two-year German note yield dropped 11 basis points to 0.60 percent today, after falling to 0.56 percent, the lowest since Bloomberg records began in 1990.

Cái này đọc không kỹ dễ khiến bà con tưởng trái phiếu của Đức German bund rớt theo hiệu ứng Hy Lạp, thiệt ra nó lên giá tại bà con switch từ Greek bonds qua German bund!

Một bài khác:

http://www.reuters.com/article/idUSLDE64524X20100506

Cái này khiến tui nhớ lại 1 bài yêu thích của Veni Arakelian (junk-rated economy, báo chí làm ơn đừng nói không ai predict được cái crisis lần này nữa!):

http://economics.soc.uoc.gr/macro/docs/Year/2009/papers/paper_1_174.pdf

No comments: