Sunday, 30 May 2010

Tiếp vụ Pru - AIA

http://sgtt.com.vn/Quoc-te/123032/Prudential-ha-gia-mua-lai-AIA.html

Prudential đòi hạ giá mua lại AIA.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aH8YzucMrZCQ&pos=7

AIA thương lượng, Pru đòi giảm từ 35 xuống 30 tỷ, AIA đòi "32 nha". Giống đi mua cá ở Việt Nam ...

CEO Pru có thể bị sa thải nếu không xong vụ AIA

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2010/06/3BA1C8A0/

No comments: