Sunday, 16 May 2010

Bội chi ngân sách thật sự của VN năm 2009 là bao nhiêu?

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/500165/Boi-chi-ngan-sach-2009-la-bao-nhieu.html

Bài này tính toán hơi rườm rà, nhưng tóm tắt là:

Báo cáo của Chính phủ cho Quốc hội trong kỳ họp thứ sáu (20-10 đến 27-11-2009), tổng chi ngân sách năm 2009 sẽ là tổng thu + tổng bội chi, tức là: 390,65 + 115,9 = 506,55 (ngàn tỷ đồng), nghĩa là tổng thu ước tính là 390,65, tổng chi ước tính là 505,55.


Theo báo cáo của Chính phủ cho UBTV Quốc hội ngày 14-4-2010, thu ngân sách vượt 51.690 tỷ đồng so với dự kiến thu đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Như thế tổng thu ngân sách 2009 thực sự là: 390,65 + 51,69 = 442,34 (ngàn tỷ đồng).

Theo đó, nếu tổng chi không đổi là 506,55 như ở trên, thì thâm hụt chỉ là 506,55 - 442,34 = 64,21 (ngàn tỷ đồng) (chỉ bằng 3,82 % GDP, thấp hơn mức thâm hụt khoảng 5% GDP của nhiều năm trước).

Vậy tại sao UBTV Quốc hội, trong phiên họp ngày 14-4-2010, lại chấp thuận thâm hụt ngân sách là 6,9 % GDP là nguyên cái 115,9 ngàn tỷ đồng?

Giải thích sao?

TS Nguyễn Quang A giải thích trong bài là: chỉ có thể lý giải rằng có các khoản đã chi rồi nhưng chưa được dự trù, chưa có nguồn, và không thể quyết toán, nên phải xin hợp thức hóa nguồn bằng cách tăng bội chi lên 6,9% GDP thay vì 3,82% GDP như tính toán ở trên.

Nghĩa là nói cách khác, cái số tổng chi ở trên là underestimated. Xong rồi cứ hễ tăng được thu ngân sách nhiêu thì cứ từ đó mà thêm tổng chi vô rồi xin duyệt nguyên cục. Như Bộ trưởng Bộ Tài chính mới phải giải trình rằng mức bội chi ngân sách nhà nước 115,9 ngàn tỷ đồng (là mức mà Bộ đề xuất tương đương với 6,9% GDP để cho không vượt quá mức 7% mà Quốc hội cho phép) “khiến cân đối ngân sách trung ương năm 2009 vẫn còn thiếu và phải xử lý tiếp trong quá trình điều hành ngân sách Nhà nước năm 2010, và các năm tiếp theo”. Nghĩa là ông thừa nhận cái số bội chi 115,9 ngàn tỷ ban đầu là underestimated, mà kinh dị hơn, ngay cả khi tăng được thêm 64 ngàn tỷ thì nó vẫn underestimated! Vậy con số thực bội chi là bao nhiêu lần của 115,9 nghìn tỷ VND (?!) Số đó là 6,9% GDP, vậy thì (lỡ dại) gấp 10 lần, thì chúng ta còn hơn Hy Lạp xa lắm!

No comments: