Thursday, 20 May 2010

Lai suat huy dong tang tro lai

http://cafef.vn/20100521122955359CA34/lai-suat-huy-dong-vnd-tang-tro-lai.chn

Bà con không thèm đem tiền gửi NH lãi suất thấp nên phải tăng lãi suất cạnh tranh chứng tỏ 1 số bank thiếu liquidity nhưng bị kiểm soát gắt chuyện vay liên ngân hàng đắp cho tín dụng nên phải tăng huy động thị trường 1.

Trong khi đó về đầu ra thì yield curve flat nghĩa là bank đổ vô mua TP nhiều vì tiền dư dả không dám đem lên liên ngân hàng cho mấy bank đang có liquidity problems vay nữa. Mặt khác là đối phó mấy qui định mới về an toàn vốn.

Xem ra margin của bank VN được adjust về mức sustainable hơn nhưng mà áp lực tăng vốn vẫn lớn. Vậy cổ phiếu của NH không hấp dẫn cũng phải. Để chờ coi cuối năm các bank VN kiếm tiền nhờ cái gì. Năm nay mới là coi ai giỏi ai dở.

No comments: