Sunday, 30 May 2010

GDP và cúp điện

http://sgtt.com.vn/Thoi-su/Goc-nhin/122969/Ngon-ngang-chuyen-lang-phi.html


“Cử tri mừng khi nghe Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế xã hội phát triển, GDP năm sau cao hơn năm trước, nhưng cử tri không vui vì giá cả leo thang, điện cắt liên tục, GDP là cái gì rất mơ hồ, còn điện thì rất thực tế đối với người dân, mất điện tạo ra bức bối trong nhân dân. Với trên 95% hộ gia đình sử dụng điện, sự bức bối đó trong diện rộng tạo tâm trạng xã hội không tốt, vì vậy việc cắt điện không còn là vấn đề nhỏ”.

No comments: