Thursday, 20 May 2010

Capital control: I am back!

http://cafef.vn/20100518112437942CA32/adb-dong-von-dau-tu-vao-chau-a-tiem-an-nhieu-rui-ro.chn

Khi vốn vô nhiều, người ta nhanh chóng nghĩ tới kiểm soát vốn. Với mức giá CP hiện nay ở Châu Á và khi thị trường châu Á giảm thấp thì bà con càng thích nhào vô.


http://cafef.vn/20100520030712870CA32/thi-truong-chau-a-xuong-muc-thap-nhat-trong-8-thang.chn

No comments: