Thursday, 6 May 2010

Ngày kinh hoàng của Wall Street: ??? Haha

http://www.vietstock.vn/ChannelID/773/Tin-tuc/152028-ngay-kinh-hoang-cua-wall-street-dow-jones-rot-tha-phanh-hon-9-truoc-khinbspguong-day.aspx

Is it really technical issues??? God knows

Now a bit clearer: Human errors & Algorithm trading => led-by accidents mass production orders => crazy sale! But they are mistaken real orders! No technical errors.

http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Bao-to-tren-pho-Wall/20105/91730.datviet

Nhân vụ này và GS, QH Mỹ sẽ làm thịt vài bạn Wall Street ... A US prof said they are now good political targets!

http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Cuoc-chien-phap-ly-tren-Pho-Wall/20104/89154.datviet

http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/My-chuan-bi-mo-xe-loi-giao-dich-tren-pho-Wall/20105/91786.datviet

Now GS and algorithm trading will be political scapegoats! => That's why we need to know political economics.

(Continued)

http://www.nytimes.com/2010/05/10/business/10markets.html?pagewanted=1&src=busln&adxnnlx=1273489203-XO1dbdlZk7LgOfAI/LpuQg

http://falkenblog.blogspot.com/2010/05/dont-panic.html

Sáu sàn giao dịch lớn của Mỹ trong ngày thứ Hai đã chấp thuận về nguyên tắc thống nhất hệ thống ngắt giao dịch khi thị trường biến động mạnh. Phần lớn trong số 50 sàn của Mỹ tự điều tiết và có cơ thế hãm hoặc ngắt giao dịch riêng.

http://cafef.vn/20100512065243627CA32/chu-tich-sec-loai-bo-kha-nang-khung-bo-tin-tac-gay-ra-ngay-thu-nam-kinh-hoang.chn

No comments: