Sunday, 23 May 2010

Cao Huy Thuần: Thiền và VH Việt Nam

http://www.tuanvietnam.net/2010-05-23-ta-mat-di-nen-van-hoa-doc-lap-

Bài này sâu sắc, mình không hiểu bao nhiêu, nhưng nghĩ là có giá trị, để dành. 20 năm sau đọc lại (làm ơn nhớ)!

Ai hiểu nhiều xin cắt nghĩa thêm với.

No comments: