Sunday, 23 May 2010

Cho vay KD CP: Cấm NH tham gia hay không?

http://cafef.vn/20100523090627335CA31/noi-quy-dinh-cho-vay-kinh-doanh-co-phieu.chn

---------------------------------

Cái này thì nói chung là tiến thoái lưỡng nan. Thị trường không có leverage thì chán lắm (đã ko nhiều hàng có chất lượng mà còn ko leverage thì cạnh tranh với ai). Mà leverage nhiều quá thì dân lo chơi CP hết, ai thèm làm ăn gì. Khổ cái là cho làm mà quản không nổi thôi!

No comments: