Tuesday, 11 May 2010

Thống nhất hệ thống ngắt giao dịch ở Mỹ

http://cafef.vn/20100512065243627CA32/chu-tich-sec-loai-bo-kha-nang-khung-bo-tin-tac-gay-ra-ngay-thu-nam-kinh-hoang.chn

Sáu sàn giao dịch lớn của Mỹ trong ngày thứ Hai đã chấp thuận về nguyên tắc thống nhất hệ thống ngắt giao dịch khi thị trường biến động mạnh. Phần lớn trong số 50 sàn của Mỹ tự điều tiết và có cơ thế hãm hoặc ngắt giao dịch riêng.

=> VN có cơ chế ngon hơn nhiều, cúp cầu dao hoặc ngắt đường truyền, Mỹ phải qua VN học!

Silly question: Nếu nó tăng mạnh có ngắt không!?

No comments: