Wednesday, 12 May 2010

"Nhiệm vụ chính trị" của banks Việt Nam

http://cafef.vn/20100511081628596CA34/thu-hang-ong-lon-ngan-hang-sap-thay-doi.chn

Thêm vào đó, các ngân hàng quốc doanh và quốc doanh có yếu tố cổ phần (nhà nước vẫn chiếm hơn 90% vốn) còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị như làm công cụ cho nhà nước thực thi chính sách tiền tệ nên đạt được hiệu quả như các ngân hàng cổ phần thực sự là rất khó.

-------------------------
Bình loạn

Sáng nay ở conference nhà mình, Colin nói công ty state-owned của TQ không tệ như bà con nghĩ và corp governance và performance thiệt ra tốt và show 1 số results đã khiến làm nóng hội trường và kéo dài đợt tranh luận lên 20 phút. Everyone agrees giải thích 1 của nó có thể là do monopoly trong 1 số ngành, nhưng không agree là sau khi control cho monopoly thì corp governance vẫn play a role. But they can't suggest anything. Colin suggests là các công ty này thiệt ra phải làm "nhiệm vụ chính trị" là làm đẹp mặt của TQ, nghĩa là vì là công ty Nhà nước nên là đại diện quốc gia, phải làm sao cho coi được.

Vậy, thì ra công ty kinh doanh có dính tới Nhà nước ở VN và TQ là có "nhiệm vụ chính trị". Nhưng chỉ là không biết nhiệm vụ chính trị của công ty kinh doanh 2 nước có khác nhau không thôi.

No comments: