Tuesday, 25 May 2010

Lại 1 ngày hoảng loạn: sau Hy Lạp là TBN

http://cafef.vn/20100525023611169CA32/cac-thi-truong-chau-a-dong-loat-giam-hon-2-xuong-thap-nhat-trong-10-thang.chn


http://cafef.vn/20100525054130660CA32/dow-ones-mat-gan-130-diem-xuong-gan-muc-10-nghin-diem.chn

Sau Hy Lạp là TBN, as expected. Cần chú ý quan trọng, cái này liên quan tới bank TBN nhiều mặc dù gánh nặng ngân sách đương nhiên là đáng lo (nhưng không ít đáng lo hơn BDN hay Ý). 1 lý do là nhiều bank TBN khi có cash đã làm quá nhiều M&A không cần thiết.

No comments: