Wednesday, 26 May 2010

30 năm nữa cạn dầu khí? Khi đó ai còn, ai mất?

http://sgtt.com.vn/Thoi-su/122842/Can-kiet-dau-khi-sau-30-nam-nua.html

No comments: