Sunday, 13 June 2010

Vén màn bí mật trong đế chế Coca-Cola - Quảng cáo sách

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2010/06/3BA1CE47/

Một bài trích quảng cáo sách rất khá.

(Trích cuốn "Công thức tuyệt mật" do Công ty Alpha Books ấn hành)

No comments: