Saturday, 26 June 2010

Kinh tế tài chính - tuần ends 26/6

http://cafef.vn/20100626104829453CA32/kinh-te--tai-chinh-the-gioi-7-ngay-qua.chn

Trong đây trong bản tin lúc đầu hình như có ghi sai:

"Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc có thể huy động được khoảng 21,3 tỷ USD trong đợt IPO sắp diễn ra"

nhưng

"Nếu ở con số 21,3 tỷ USD, đợt IPO của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc sẽ có giá trị lớn hơn đợt IPO của Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc cách đây 4 năm với giá trị 21,9 tỷ USD."

=> 21,3 tỷ sao lớn hơn 21,9 tỷ?

Có lẽ chỉ là lỗi typo và cafef sẽ sửa nhanh.

Update: Đã thấy sửa.

No comments: