Monday, 28 June 2010

IPO của GM

http://cafef.vn/20100628123442326CA32/gm-len-day-cot-cho-vu-ipo-khung.chn

Cái này không biết phải liệt vào hàng gì nữa. Là hạng IPO 1 công ty nhà nước hay IPO lại của 1 cái con ốc đã chết còn cái vỏ ? Có khi là ốc mượn hồn?

No comments: