Sunday, 13 June 2010

Các cột mốc của khủng hoảng nợ Châu Âu

http://cafef.vn/20100611023139302CA32/nhin-lai-nhung-moc-chinh-cua-khung-hoang-no-chau-au.chn

Tiếng Anh:

http://www.reuters.com/article/idUSLDE65917X20100610

Timeline của riêng Hy Lạp

http://www.reuters.com/article/idUSLDE64G1N320100517

No comments: