Friday, 18 June 2010

Tuần 14-18/6/2010: Châu Á tăng điểm

http://cafef.vn/2010061803500601CA32/thi-truong-chau-a-hoan-thanh-tuan-tang-diem-manh.chn

Báo cáo kinh tế không tốt nhưng DJ vẫn tăng

http://cafef.vn/20100618055317432CA32/dow-ones-dao-chieu-ngoan-muc-bat-chap-2-bao-cao-kinh-te-xau.chn

No comments: