Sunday, 27 June 2010

Hy Lạp bán đất trả nợ

http://cafef.vn/20100627092445856CA32/hy-lap-sap-ban-dat-de-tra-no.chn

Hoan hô! Phải tranh thủ đi du lịch gấp, nó bán hết mấy cái đảo đẹp thì mất công giá du lịch tăng.

No comments: