Thursday, 24 June 2010

FITCH cảnh báo về khủng hoảng tài chính ở TQ

http://cafef.vn/20100624044518397CA32/fitch-canh-bao-ve-mot-cuoc-khung-hoang-tai-chinh-tai-trung-quoc.chn

Phương Tây vẫn nhìn TQ đầy nghi ngờ như nhiều nước khác. Nhưng vấn đề của TQ là vai trò của chính phủ rất lớn. Vậy liệu có khủng hoảng? Wait and see.

Có 1 điều cần thấy là TQ đang đi trên dây.

No comments: