Sunday, 13 June 2010

Truyện ngụ ngôn hiện đại Kiến và Châu Chấu

Sau khi đọc cái post ODA - Sát thủ kinh tế thì đọc cái này xong sẽ thấy something cái conspiracy theory đó không mấy really works that way but may work another way.

http://cafef.vn/20100612120652930CA32/truyen-ngu-ngon-hien-dai-ve-chau-chau-va-kien-phan-1.chn

Để rõ hơn, có thể coi thêm số liệu của Mỹ

http://cafef.vn/20100610055438209CA32/den-nam-2015-nuoc-my-se-no-hon-195-nghin-ty-usd.chn

Bài này là của Martin Wolf, Ngọc Diệp dịch cũng ok (cá nhân tui nghĩ là a very good translator of English finance news now). Nhưng mà đọc Martin Wolf thì phải đọc bài gốc và comments (cũng là của thứ dữ).

http://www.ft.com/cms/s/0/202ed286-6832-11df-a52f-00144feab49a.html

No comments: