Tuesday, 15 June 2010

Đường sắt cao tốc - Thêm một số con số từ Nhật

http://dantri.com.vn/c20/s20-402713/duong-sat-cao-toc-tu-bai-hoc-nhat-ban.htm

Những so sánh này không so sánh mật độ dân cư và nhu cầu di chuyển của các tuyến Nhật và VN, đồng thời cũng chưa biết được số ga của VN sẽ là bao nhiêu, các tuyến ra sao. Tuy nhiên, cũng là một nguồn tham khảo số liệu.

No comments: