Sunday, 13 June 2010

Giá phòng khách sạn cao cấp và resort VN giảm mạnh

http://www.diaoconline.vn/tinchitiet/30/20927/-gia-phong-khach-san-cao-cap-resort-viet-nam-giam-manh/

Chính vì công suất cũng như giá phòng sụt giảm, nên lợi nhuận của các khách sạn cũng giảm theo. Song, các khách sạn đã gia tăng phần doanh thu từ các dịch vụ khác để bù đắp vào sự suy giảm của doanh thu phòng.

Chẳng hạn, doanh thu từ dịch vụ nhà hàng tăng 8,9% (tính theo tỷ lệ trên tổng doanh thu), trong khi các dịch vụ khác như spa, tiệc, hội thảo, trung tâm dịch vụ văn phòng và dịch vụ du lịch tăng 8,2%.

No comments: