Friday, 25 June 2010

Financial regulation change: UK banks

http://cafef.vn/20100625081748724CA32/anh-co-the-se-chia-nho-cac-ngan-hang-de-giam-thieu-rui-ro.chn

Tới UK nữa, cắt IB và RB ra làm 2.

No comments: